Verandering in Senior Leadership & het effect op het bereiken van zakelijke doelen

Het trickle-down effect is net zo relevant voor zakelijke doelen als voor de politiek en de economie als geheel. Dat gezegd hebbende, veranderingen binnen het senior management beïnvloeden de bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf, direct en indirect en op een positieve of negatieve manier. Veranderingen in senior leiderschap beïnvloeden bedrijfsdoelen op gebieden zoals bedrijfsgroei en -uitbreiding, personeelsbeheer en administratieve ondersteuning of bedrijfsvoering.

Redenen voor verandering

Veranderingen in senior leiderschap doen zich om verschillende redenen voor: vertraging van het bedrijf, groei, verplaatsing of ontwikkeling van nieuwe producten. Het bedrijf maakt mogelijk een fusie of acquisitie door, wat voor sommige kleine bedrijven betekent dat een grotere organisatie het hele bedrijf overneemt of de aanwezigheid in de industrie versterkt door haar activiteiten in een ander, misschien groter bedrijf of groep van bedrijven samen te vouwen. Kleine bedrijven ervaren ook veranderingen in senior leiderschap bij het verkrijgen van investeringen van risicokapitaal of private equity-bedrijven, vooral wanneer de infusie van kapitaal inhoudt dat een percentage van het eigen vermogen wordt toegewezen aan nieuwe leidinggevenden. Andere veranderingen zijn toe te schrijven aan pensionering van hogere leiding die de teugels overhandigt aan onlangs bevorderde managers die in hun nieuwe posities met verse ideeën en perspectieven stappen.

Groei

Groei is de tweede van de vijf fasen in een levenscyclus van een klein bedrijf. Na het opstarten of opzetten van een bedrijf is er sprake van groei, uitbreiding, volwassenheid en ten slotte afname of sluiting. Bedrijven die doelen stellen om nieuwe markten te penetreren, kunnen hun doelmarkten uitbreiden over rijkslijnen of over continenten wanneer er veranderingen zijn in het hogere leiderschap. Gebaseerd op de invloed die nieuw leiderschap met zich meebrengt, kan een bedrijf in staat zijn om zijn doelen te realiseren om zijn bereik eerder dan verwacht te vergroten. Anderzijds kunnen sommige veranderingen in senior leiderschap de plannen van het bedrijf voor uitbreiding of versnellingen vertragen om zich te concentreren op het ontwikkelen van een beter product, het verbeteren van de klantenservice of het verhogen van de productiviteit in de huidige markt.

Staffing

Medewerkers kunnen soms ongerust zijn over veranderingen in senior leiderschap. Ze weten niet zeker of een nieuw aangenomen manager de noodzaak ziet om de huidige personeelsbezetting voort te zetten. Ontslagen en reducties in kracht zijn de angsten van werknemers wanneer zich veranderingen voordoen. Het is niet omdat er informatie is gelekt over veranderingen in het personeelsbestand; het is eerder de angst voor het onbekende. Veranderingen in senior leiderschap kunnen van invloed zijn op personeelsplannen door nieuwe werknemers toe te voegen of door terug te vallen op de werknemersbasis van het bedrijf. Hoe dan ook, de veranderingen kunnen de werkplek verstoren en problemen met betrekking tot medewerkerstevredenheid, moraal en omzet veroorzaken, die allemaal belangrijk zijn voor het doel van een bedrijf om een ​​positief, betrokken personeelsbestand te behouden.

Activiteiten

Veranderingen in senior leiderschap beïnvloeden de bedrijfsvoering en kunnen een organisatie in staat stellen om efficiënter of efficiënter te gaan opereren. Als een non-profitorganisatie bijvoorbeeld een bedrijfsleider inhuurt om een ​​leidinggevende rol op zich te nemen, is de verwachte verschuiving dat de organisatie op vrijwel dezelfde manier gaat werken als een entiteit met winstoogmerk. De verschuiving zou een oog kunnen hebben op het verbeteren van administratieve handelingen door gestructureerd beleid en procedures.

 

Laat Een Reactie Achter