Communicatie-etiquette in het bedrijfsleven

Communicatie, simpel gezegd, is het coderen van een bericht en het verzenden naar een ander individu of groep met behulp van een specifiek medium. Communicatie in het bedrijfsleven houdt een complexe verzameling van ongeschreven regels in voor spraak, geschreven correspondentie en lichaamstaal die variëren in verschillende delen van de wereld. Alle zakenmensen, van de beginnende manager tot de doorgewinterde durfkapitalist, kunnen profiteren van aandacht voor communicatie-etiquette in het bedrijfsleven.

Betekenis

Communicatie is van vitaal belang in elke bedrijfsomgeving en de effectiviteit van uw communicatieve vaardigheden kan uw carrière of uw bedrijf breken of breken. Fundamentele kwesties, zoals persoonlijk respect, hoffelijkheid en naleving van culturele normen, kunnen een lange weg maken naar blijvende, positieve indrukken en productief werken met personen met verschillende achtergronden.

Types

Communicatie in bedrijfsomgevingen kan drie verschillende vormen aannemen. Verbale communicatie bestaat uit gesproken mededelingen die anderen persoonlijk of via een technologisch medium aan anderen hebben doorgegeven. Schriftelijke communicatie bestaat uit elke correspondentie die wordt verzonden tussen individuen of groepen, inclusief brieven en e-mail. Naast deze fundamentele vormen van communicatie, speelt lichaamstaal een grote rol bij het overbrengen van subtiele nuances in de betekenis achter uw woorden. Ondernemers moeten de ongeschreven culturele regels begrijpen die van toepassing zijn op alle drie soorten communicatie om de effectiviteit van hun interpersoonlijke vaardigheden te maximaliseren.

Bijwerkingen

Effectieve communicatie tussen individuen in een zakelijke omgeving kan gevoelens van kameraadschap en groepscohesie versterken. Dit kan direct de productiviteit, creativiteit en aanpassingsvermogen van werkteams en afdelingen verbeteren, en individuen aanmoedigen hun uiterste best te doen in hun persoonlijke functie.

Miscommunicatie, aan de andere kant, kan precies het tegenovergestelde effect hebben. Als er niet effectief wordt gecommuniceerd, kan dit leiden tot gemiste kansen voor netwerken, strategische partnerschappen en nieuwe klantenverwerving.

overwegingen

Hoewel communicatie tussen bedrijfsleiders en tussen medewerkers binnen een bedrijf cruciaal is voor het succes van een bedrijf, moeten alle medewerkers ook aandacht besteden aan hun communicatie met klanten. Voor communicatie met klanten gelden andere regels; de werknemer moet hoffelijk en respectvol zijn, zelfs als klanten dat niet zijn, om negatieve mond-tot-mond reclame te beteugelen. Communicatie in reclame, public relations en klantenserviceactiviteiten moet nauwkeurig worden onderzocht om ervoor te zorgen dat de beoogde berichten duidelijk worden verzonden en worden ontvangen door het gewenste marktsegment.

Internationale zaken

Communicatie-etiquette krijgt extra betekenis in de internationale zakelijke arena. De culturele normen en communicatiestandaarden variëren tussen landen en geografische regio's; wat in het ene land wordt verwacht, kan in een ander land verboden zijn. Internationale zakenmensen moeten de tijd nemen om kennis te maken met de unieke culturen waarin zij zaken doen en moeten vaak verschillende communicatiestandaarden in hun repertoire behouden om relaties over de hele wereld te versterken.

 

Laat Een Reactie Achter