Hoe de hoogte en breedte van cellen in Excel te veranderen

Bij het starten van Microsoft Excel wordt een exact opgemaakt spreadsheetraster gepresenteerd waarmee u kunt beginnen met invullen. Elke cel in een standaard Microsoft Excel-spreadsheet heeft precies dezelfde grootte als alle andere cellen in het werkblad, bestaande uit de rijen en kolommen op de scherm. De spreadsheet is echter niet vergrendeld. U kunt de celbreedte en -hoogte wijzigen om de nadruk te leggen op bepaalde informatie, de lettergroottes passend te maken of om witruimte toe te voegen aan uw spreadsheet. Excel staat geen wijzigingen in een solo-cel toe; grootte werkt op een rij- of kolom buddy-systeem.

1.

Open Microsoft Excel. Als u de celgrootte in een bestaand werkblad wilt wijzigen, klikt u op het tabblad 'Bestand'. Klik op 'Openen'. Navigeer naar de spreadsheet om te wijzigen en dubbelklik op de bestandsnaam.

2.

Klik in de cel die u wilt wijzigen. Let op de gemarkeerde kolomletter bovenaan het scherm en het rijnummer aan de linkerkant van het scherm.

3.

Klik op de kleine regel rechts van de kolomletter. Als de cel die u wilt wijzigen zich bijvoorbeeld in kolom D bevindt, klikt u op de kleine lijn tussen de kolommen D en E.

4.

Sleep de lijn naar rechts. Dit vergroot de breedte van de cel en alle andere cellen in die kolom. Sleep de lijn naar links om de breedte van de cel te verkleinen.

5.

Klik op de kleine lijn tussen de rijnummers waarin de cel zich bevindt. Als de cel die u wilt wijzigen zich bijvoorbeeld in rij 4 bevindt, klikt u op de lijn tussen rij 4 en 5.

6.

Sleep de regel door het spreadsheet. Dit verhoogt de hoogte van de cel en alle andere cellen in die rij. Sleep de rij omhoog, dichter bij rij 3, om de hoogte van de cel te verkleinen.

Tip

  • Omdat elke Excel-cel deel uitmaakt van het grotere raster, kunt u de grootte van een afzonderlijke cel niet wijzigen. U moet de volledige rij en kolom wijzigen waarin de cel zich bevindt.
 

Laat Een Reactie Achter