Hoe Management Strategieën in de detailhandel te veranderen

Het succes van uw detailhandel is niet alleen afhankelijk van uw junior-medewerkers die hun rollen efficiënt vervullen, maar ook van uw managementstrategie voor het identificeren van die rollen en het toezicht houden op de uitvoering ervan. Soms presteert een bedrijf slecht vanwege een slechte of verouderde managementstrategie. Het realiseren hiervan vraagt ​​om een ​​beetje nederigheid op uitvoerend niveau en een sterke motivatie om veranderingen door te voeren.

Een probleem herkennen

Voordat u van strategie verandert, heeft u een reden nodig om dit te doen. Een nieuwe managementstrategie betekent een aanzienlijke reorganisatie van het bedrijf en alle bijbehorende moeite, kosten en risico's. Voordat u een nieuwe strategie implementeert, moet u dus vaststellen dat de huidige niet voldoet aan de behoeften van het bedrijf. De managementstrategie in de detailhandel richt zich meestal op de bedrijfsbrede (of winkelbrede) toewijzing en het toezicht op junior medewerkers die openbare operationele taken uitvoeren, zoals opslag van plankieren en kassa's, en 'achterin' operationeel taken zoals inventariseren. Zwakke punten in een strategie voor retailbeheer manifesteren zich op een brede manier - buiten elke medewerker of ploeg - en nemen meestal de vorm aan van 'in de weg staan' van de daadwerkelijke bedrijfsvoering. Als je junior medewerkers klagen dat hun taken zinloos zijn, neem hun feedback serieus en onderzoek het. Een slechte managementstrategie verspilt niet alleen de arbeid van uw werknemers, maar ontmoedigt en verbastert hen ook vaak, wat leidt tot hogere omzet, krimp en vijandigheid op de werkplek.

Ondersteuning op hoog niveau

Managers zelf kunnen alleen zo veel doen om hun praktijken te veranderen. Een echte verandering in de managementstrategie vereist ondersteuning op hoog niveau, omdat een nieuwe strategie nieuw beleid, nieuwe manieren om uitgaven te classificeren en nieuwe manieren voor het volgen en analyseren van bedrijfsstatistieken met zich meebrengt. Het kan ook gaan om het veranderen van de ervaring van uw klanten, aangezien uw junior medewerkers - die direct contact hebben met de klanten - mogelijk nieuwe taken en vereisten in hun rol hebben. Bind jezelf niet vast aan de oude strategie. Misschien kan een deel ervan nuttig blijken in een nieuwe strategie, maar doe die veronderstelling niet. Bereid uw managementteam voor op de mogelijkheid om de managementpraktijken van het bedrijf volledig te reorganiseren.

De nieuwe strategie construeren

De nieuwe managementstrategie moet junior medewerkers en hun managers in staat stellen om op een duurzame manier een winstgevende winkel te runnen. De juniormedewerkers hebben een mate van stabiliteit nodig in het werk waarvan ze kunnen verwachten dat ze gevraagd worden om te doen. Ze hebben ook voldoende tijd en middelen nodig om hun taken met succes uit te voeren zonder overbelast te raken. Ten slotte moeten ze hun managers kunnen zien als bondgenoten die op een effectieve manier op hun behoeften en problemen kunnen reageren. Een goede managementstrategie zal niet alleen ertoe leiden dat junior medewerkers zich gewillig richten op hun managers wanneer ze hulp of advies nodig hebben, maar zal ook een proces opnemen om te herkennen wanneer spanningen ontstaan ​​tussen managers en werknemers, en die spanning met succes op te lossen op een manier die respecteert beide kanten. Wat betreft de managers, een goede strategie zal hen de middelen en autoriteit geven die ze nodig hebben om op beslissende en efficiënte wijze te reageren op problemen in de werkomgeving. Managers moeten ervoor zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering van hun winkel de belangen van het bedrijf dient en voldoet aan bedrijfsdoelstellingen en mijlpalen. Voor zover mogelijk moeten managers de statistieken en rapportage uitvoeren.

De nieuwe strategie implementeren

Vanuit praktisch oogpunt komt de moeilijkste stap als laatste. Het management van het bedrijf moet de nieuwe strategie uitleggen en instrueren aan de winkel- en afdelingsmanagers, die op hun beurt de praktische veranderingen moeten communiceren aan hun junior medewerkers. Goede communicatie maakt dit proces eenvoudiger en biedt kanalen voor het oplossen van knelpunten en conflicten wanneer deze zich voordoen. Zowel managers als medewerkers hebben voldoende tijd nodig om zich voor te bereiden op de veranderingen, zodat niemand tijdens kantooruren in paniek raakt.

 

Laat Een Reactie Achter