Spry-activa wijzigen in Dreamweaver

Spry-items in Adobe Dreamweaver zijn vooraf gebouwde pagina-elementen, bestaande uit HTML, Cascading Style Sheets en JavaScript. HTML is de paginamarkeringstaal die wordt gebruikt om webpagina's te maken; Cascading Style Sheets, of CSS, wordt gebruikt om het uiterlijk van HTML-documenten op te maken; en JavaScript is een veelgebruikte scriptingtaal voor clients. Dreamweaver wordt geleverd met veel Spry-items voor het maken van verschillende soorten menu's, navigatiebalken en formulierelementen. U kunt het uiterlijk van een Spry-item wijzigen door de CSS-regels ervan te bewerken.

1.

Open het HTML-bestand van Dreamweaver met een bepaald activum dat u wilt wijzigen of start een nieuw HTML-bestand door op het menu "Bestand" te klikken en "Nieuw" te selecteren. Het dialoogvenster Nieuw document wordt geopend. Kies "HTML" in de lijst Type en selecteer de gewenste lay-out in de lijst Lay-out. Klik op de knop "Maken".

2.

Klik op het menu "Bestand" en kies "Opslaan als". Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend. Geef je bestand een naam en sla het op.

3.

Klik met de muis in de pagina op het punt waar u een Spry-item wilt invoegen.

4.

Klik op het menu "Invoegen", kies "Spry" en kies vervolgens een Spry-item uit het fly-outmenu. Dreamweaver voegt het Spry-item in de pagina in. Het type pagina-element dat is gemaakt, is afhankelijk van de Spry-optie. Als u bijvoorbeeld een Spry-menu kiest, voegt Dreamweaver een menu in; als u een Spry-formulierveld kiest, voegt Dreamweaver een formulierveld in. U kunt een specifiek object in het element bewerken, zoals een menulabel of formulierveldrand, door het te selecteren en vervolgens de CSS-regels van het object te bewerken.

5.

Selecteer het object dat u wilt bewerken.

6.

Ga naar het paneel "Eigenschappen" en klik op de knop "Regel bewerken" om het dialoogvenster CSS-regeldefinitie voor het geselecteerde object te openen. U kunt het uiterlijk van het object talrijk wijzigen. Als u bijvoorbeeld het uiterlijk van tekst wilt wijzigen, klikt u op 'Type' in de categorielijst. Hier worden opties weergegeven voor het wijzigen van de eigenschappen van de geselecteerde tekst in het pagina-element, zoals lettertypefamilie, lettergrootte en tekenstijl. U kunt ook de achtergrond, randstijl en vele andere eigenschappen van dit dialoogvenster wijzigen.

7.

Beëindig uw wijzigingen en klik vervolgens op 'Toepassen'. Dreamweaver geeft de wijzigingen op de pagina weer. Klik op "OK" om het dialoogvenster CSS-regeldefinitie te sluiten.

8.

Selecteer een ander object dat u wilt wijzigen en klik op de knop "CSS-regel".

9.

Breng wijzigingen aan zoals beschreven in stap 6 en 7.

Dingen nodig

  • Adobe Dreamweaver CS3 of hoger

Tip

  • Veel van de Spry-items van Dreamweaver vereisen ondersteunende grafische afbeeldingen en JavaScript. Wanneer u een Spry-item in een pagina invoegt, maakt en slaat Dreamweaver de ondersteunende bestanden op in een map met de naam "Spry-items". Wanneer u uw webpagina naar uw server uploadt, moet u ook de map Spry Assets uploaden; anders zal het Spry-webpaginaelement niet correct werken.
 

Laat Een Reactie Achter