Een organigram maken met meerdere hoofden

Een organigram is een grafische of grafische presentatie van, idealiter, hoe macht werkt in een organisatie. Gewoonlijk tonen de eenvoudigere diagrammen een enkele kop die zich vervolgens in verschillende kantoren en functies verdeelt. Meerdere hoofden impliceren een meer gemeenschappelijke of gedeelde leiderschapsstructuur. Het maken van deze zijn een beetje subtieler dan het eenvoudiger, hiërarchische systeem.

1.

Vat de specifieke functies van de meerdere hoofden samen. De grafiek die u maakt, zal niet zo duidelijk zijn als de normale enkelvoudige grafiek. Daarom, wanneer u de hoofden van de structuur opsomt, moet u hun specifieke competentiegebied - soms ook genoemd hun portfolio - samenvatten onder de box met hun naam of titel.

2.

Beschrijf de onderlinge relaties van de meerdere leidinggevenden. Deze hoofden zullen meer dan waarschijnlijk in verschillende hoedanigheden dienen. Er kan een hoofd van de boekhouding zijn, een voor externe relaties, een voor fondsenwerving enzovoort. Een organigram kan meer doen dan alleen laten zien hoe macht via de hiërarchie naar beneden stroomt. Het kan ook horizontale relaties weergeven. Zorg er onder de meerdere hoofden van de organisatie voor dat u zowel horizontaal als verticaal denkt. Het bestaan ​​van meerdere hoofden impliceert dat de organisatie zelf evenveel verticale verticale lijnen zou kunnen waarderen als horizontale. Laat zien hoe elk hoofd zich verhoudt tot de andere hoofden.

3.

Gebruik meerdere transparanten die op elkaar kunnen worden gestapeld. Gebruik transparanten in uw diagram die kunnen worden neergehaald over het hoofddiagram en die verschillende stroomstromen onder verschillende omstandigheden laten zien. Dit komt vaak voor en is effectief tijdens presentaties. De hoofdkaart staat onderaan, normaal gesproken op gewoon wit papier. De transparanten kunnen dan over de transparanten worden geplaatst, waarbij elke transparantie een andere constellatie van kracht laat zien. Dit is met name handig voor meerdere hoofden omdat, gezien de minder gecentraliseerde aard van dit soort regel, het de verschillende horizontale stroomsterkten zal benadrukken. Elke transparantie zou zelf een kop moeten hebben, zoals "noodsituaties" of "in geval van faillissement", die laten zien hoe de koppen onder verschillende contexten anders kunnen werken. Bijvoorbeeld, in geval van faillissement, kan een van de hoofden - vaak die van de boekhouding en bedrijfsvoering - de hele operatie overnemen tijdens de herstructureringsperiode. Dit kan worden weerspiegeld in die specifieke transparantie.

4.

De aard van zowel de rapportagestructuur als de communicatie begrijpen. Deze zijn niet altijd hetzelfde. Macht is niet hetzelfde als autoriteit. Macht is een formele commandostructuur. Autoriteit is minder formeel en meer gebaseerd op charisma en bekwaamheid dan op een bureaucratische positie. Soms, terwijl de hoofden van de grafiek mogelijk veelvoudig zijn en dus minder gecentraliseerd, kan dit niet echt worden weerspiegeld in het daadwerkelijke gebruik van autoriteit. Het is mogelijk om transparanten te gebruiken die onder verschillende omstandigheden verschillende vermogensstromen kunnen weergeven.

Tip

  • Hoewel het niet altijd relevant is, laat het zien hoe macht en autoriteit zich door de hiërarchie kunnen verplaatsen, niet alleen naar beneden. Dit kan belangrijk zijn in organisaties waar de verschillende uitvoerende hoofden worden gekozen.

Waarschuwing

  • Organisatiekaarten zijn idealen. Houd er rekening mee dat wanneer u ze op schrift stelt, de grafiek zelf slechts een schatting is. Gewoonlijk functioneren macht en gezag anders, gezien de persoon die deze kantoren bezet, niet alleen vanuit de kantoren zelf. Vergeet niet dat de grafiek alleen een ideaal is.
 

Laat Een Reactie Achter