Hoe veiligheidsprofessionals de werkplek beïnvloeden

Veiligheidsdeskundigen zijn te vinden op veel werkplekken. De American Society of Safety Engineers illustreert dat een typische veiligheidswerker een multidisciplinaire wiskunde- en wetenschapsachtergrond heeft. Hij heeft mogelijk een gespecialiseerde opleiding op het gebied van productveiligheid, milieuveiligheid en brandbeveiliging. Bovendien brengen veel veiligheidsprofessionals managementvaardigheden of zakelijke expertise naar een werkplek. Veiligheidsprofessionals maken gebruik van permanente educatie om op de hoogte te blijven van de geldende nieuwe wetten en technologieën.

Werkplekinstellingen

De National Association of Safety Professionals, of NASP, biedt 12 soorten algemene veiligheidscertificaten waarmee een professional haar vaardigheden in de algemene industrie kan toepassen. NASP biedt ook 28 gespecialiseerde veiligheidscursussen die deelnemers certificeren om in specifieke sectoren te werken. Naast meer dan twee dozijn bouwgerelateerde specialiteiten, kunnen veiligheidsprofessionals op uiteenlopende gebieden werken, zoals elektrische veiligheid, noodbeheer en machinebeveiliging.

Hazard Resolution

U zult vaak veiligheidsprofessionals vinden die betrokken zijn bij het identificeren en herstellen van gevaren op de werkplek. Gevaar op de werkplek kan het gevolg zijn van gevaren van apparatuur, onjuiste opslag van materialen of milieuvervuiling. Medewerkers genereren soms problemen door onbedoeld ook gevaren te creëren. Zodra de veiligheidsprofessional het probleem opmerkt, werkt hij samen met het management om het proces te herzien of de procedures te wijzigen die het probleem hebben veroorzaakt, aldus Safe Workplace.

MSDS-programma

Werkplaatsveiligheidsprofessionals helpen met het Material Safety Data Sheet-programma of het MSDS-programma. Dit landelijke programma, onder toezicht van de Occupational Safety and Health Administration, vereist dat werkplekken beschikken over informatiebladen over stoffen die door werknemers worden verwerkt. Fabrikanten verstrekken deze vellen vaak productaankopen.

VIB-bladen bevatten gegevens over de fysische en chemische structuur, de gevaren voor opslag en hantering en de noodbehandeling na blootstelling. Veiligheidsprofessionals helpen bij de interpretatie van de protocollen wanneer dat nodig is.

Safety Education-programma's

Veiligheidsprofessionals spelen een integrale rol in de voorlichting over werknemersveiligheid. Een veiligheidsspecialist op de werkplek kan medewerkers op informele wijze informeren over de juiste til- of opslagtechnieken, evenals de structuur van de fysieke werkruimte om val- of struikelgevaren te minimaliseren. Hij kan ook externe deskundigen inplannen om seminars van algemeen belang te organiseren, zoals eerste hulp en reanimatie, of gerichte gesprekken, zoals de veiligheid van constructies of machinewerkplaatsen.

Management Interface

Wanneer een medewerker een veiligheidsprobleem onder de aandacht van de veiligheidsprofessional brengt, adviseert de veiligheidskundige werkplaatsbeheer over de situatie. In sommige gevallen beschouwden managers de aanwezigheid van de veiligheidsprofessional als een belemmering voor productie. De veiligheidsprofessional moet samenwerken met medewerkers en management terwijl hij ernaar streeft een veilige werkplek voor iedereen te garanderen.

 

Laat Een Reactie Achter