De rol die ethiek speelt in het middenmanagement

Veel spraakmakende bedrijfsschandalen hebben topmanagers blootgelegd die zich schuldig hebben gemaakt aan ethische schendingen. Bij het runnen van uw kleine onderneming, lijkt het verleidelijk om uw ethische richtlijnen te richten op topfunctionarissen. Uw middle managers kunnen echter een belangrijke rol spelen in het ethisch houden van uw bedrijfsactiviteiten. Onderzoek de rol die het middenmanagement kan spelen bij het handhaven van ethische praktijken in uw bedrijf.

Middle Management Naleving van de wet versus Ethiek

Zorg ervoor dat uw middenmanagers begrijpen dat ethiek overwegingen zijn boven de wet. Dat betekent dat ze het juiste moeten doen, zelfs als de wet dit niet vereist. Voor middenmanagers kan dit probleem zich voordoen bij het omgaan met wervingspraktijken voor een afdeling, het omgaan met leveranciers, het sluiten van deals met klanten en het melden van schendingen van gezondheids- en veiligheidscodes. Moedig uw middenmanagers aan om ethische fouten te maken bij een dilemma in plaats van het minimum te doen dat wettelijk verplicht is.

Ethische dilemma's zijn inherent aan beslissingen van het middenkader

In plaats van ethiek te behandelen als een incidentele crisis die zich kan ontwikkelen voor het middenkader, leg je aan je managers uit dat ethische conflicten dagelijks deel uitmaken van het zakendoen. Uw managers kunnen niet constant naar hogere leidinggevenden rennen voor ethische uitspraken. Managers moeten bereid zijn om opties dagelijks te wegen en de optie kiezen die het meest ethisch is.

Ethische normen voor middenmanagement

U moet ethische normen opstellen voor het middelste management om te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Hoewel u niet kunt anticiperen op elk type ethisch dilemma dat zich kan voordoen, kunt u uw managers opleiden om zich bewust te zijn van een breed scala aan ethische normen in het bedrijfsleven. Deze normen zijn echter niet universeel, dus middenmanagers moeten slimme, zelfbewuste personen zijn die zich consequenties kunnen voorstellen voor acties terwijl ze worden genomen. Ze zouden alleen acties moeten ondernemen die zouden worden goedgekeurd door een belangeloze groep professionele collega's.

Ethische gevoeligheid ontwikkelen

MIddle management kan ethische gevoeligheid ontwikkelen door periodiek recente ethische dilemma's met hun leeftijdsgenoten te bespreken. Deze besprekingen hoeven geen oordelend oordeel te zijn van de genomen maatregelen, maar eerder een verkenning van de moeilijkheden die de middle-manager ondervond in het besluitvormingsproces. Door deze discussies op periodieke basis te houden, kunnen middenmanagers gevoel voor ethiek op de werkplek ontwikkelen.

 

Laat Een Reactie Achter