De rollen van een LLC

De basisrollen in een naamloze vennootschap zijn leden, zoals eigenaars formeel worden genoemd, en leden-managers - die leden die actief deelnemen aan het runnen van het bedrijf. Statuten van de staat die de vorming van LLC autoriseren, hebben basisvereisten voor leden, maar de rollen die zij spelen, kunnen verder worden gedefinieerd door de bedrijfsovereenkomst van het bedrijf.

Door leden beheerde LLC's

Wanneer de organisatoren van een bedrijf een LLC vormen, eisen de organisatie-artikelen die zij bij de staat indienen, dat ze aangeven of het bedrijf een door het lid beheerde of een door de beheerder beheerde LLC wordt. Als het een door een lid beheerde LLC is, classificeren de staat en de Internal Revenue Service elk lid als actief betrokken bij het dagelijks beheer van het bedrijf. Aangezien een LLC de persoonlijke bezittingen van leden beschermt tegen claims tegen het bedrijf, moeten leden transparant zijn in hun financiële omgang met het bedrijf. Een schijn van vermenging van bedrijfs- en persoonlijke fondsen kan een rechtbank ertoe brengen die bescherming ongeldig te verklaren. Omdat alle leden actief betrokken zijn bij het runnen van het bedrijf, moet elk een zelfstandige belasting betalen over hun aandeel in de bedrijfswinsten, ongeacht of de winst aan hen wordt uitgekeerd.

Door managers beheerde LLC's

Als de LLC-organisatoren verklaren dat het bedrijf door de manager wordt geleid, kiezen de leden een of meer mensen om het bedrijf te leiden. Managers kunnen werknemers zijn zonder eigendomsbelang in de LLC of een of meer leden, maar niet allemaal. Hun managementtaken omvatten belangrijke beslissingen en overzicht van de transacties van de LLC, richtlijnen voor het runnen van de onderneming en het inhuren van werknemers.

Passieve leden

Leden die het bedrijf niet actief beheren, hebben dezelfde status als passieve partners in een partnerschap. Ze zijn niet betrokken bij routinebesluiten in de bedrijfsactiviteiten, noch kunnen ze een contract tekenen dat bindend is voor de LLC. Alle leden stemmen over belangrijke beleidslijnen voor de LLC, inclusief de goedkeuring van de operationele overeenkomst en de doorgang van eventuele wijzigingen in de overeenkomst. Aangezien passieve of inactieve leden niet deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van een LLC, betalen zij geen zelfstandige belasting over hun toegekende aandeel in bedrijfswinsten.

Verdelen winsten

Als een LLC geen operationele overeenkomst heeft, gaat de IRS uit van winst en zijn de eigendomsrechten gelijk verdeeld over de kapitaalinvestering van elk lid in het bedrijf. In dergelijke gevallen kan een lid dat 25 procent van het startkapitaal van een LLC investeert 25 procent van de winst opeisen. Een LLC heeft echter de flexibiliteit om winsten toe te wijzen die niet in verhouding staan ​​tot de investering van leden. Leden kunnen stemmen om een ​​lidmanager een groter deel van de winst te geven om zijn werk bij het runnen van het bedrijf te compenseren. Volgens de IRS-voorschriften kunnen vennootschappen die worden belast als partnerschappen echter geen loon aan leden betalen.

Verder definiëren van rollen

Een formele operationele overeenkomst is normaal niet vereist onder statuut van de staat, hoewel het ten zeerste wordt aanbevolen. De overeenkomst biedt leden de mogelijkheid om de rollen van elk lid, in het bijzonder ledenmanagers, expliciet te definiëren. De overeenkomst kan de doelen en de missie van de LLC vermelden en bepalingen bevatten voor het toevoegen van nieuwe leden en het kopen van huidige leden. Elk lid mag stemmen over de operationele overeenkomst, met een stem die gelijk is aan het procentuele eigendomsaandeel van het lid. Leden moeten ook stemmen over alle fundamentele wijzigingen waarmee de LLC wordt geconfronteerd, zoals een fusie of liquidatie, of de belastingstatus wijzigen in die van een bedrijf zoals toegestaan ​​volgens de IRS-voorschriften.

 

Laat Een Reactie Achter