Een veiligheidscontrolelijst voor productie

Productiebedrijven hebben te maken met een breed scala aan gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel van werknemers en aanzienlijke financiële aansprakelijkheid voor het bedrijf. Daarom zijn uitgebreide programma's voor veiligheidsbeheer een must in elke productieomgeving. Richtlijnen van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) kunnen een solide basis bieden, maar organisaties kunnen nog steeds profiteren van het produceren van hun eigen checklisten voor veiligheidsaudits die zijn afgestemd op hun specifieke risico's en blootstellingen.

Gevaarlijke chemicaliën

Controleer of alle gevaarlijke chemicaliën en benodigdheden zijn opgeslagen in aangewezen gebieden en of ze duidelijk zijn geëtiketteerd. Houd veiligheidsinformatiebladen (MSDS) bij de hand; deze fiches geven een overzicht van elke gevaarlijke stof die wordt gebruikt in uw activiteiten, de risico's van elk en de juiste reactie op verschillende soorten blootstelling.

Beschermende uitrusting

Zorg ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, oordopjes, handschoenen en gezichtsmaskers. Zorg ervoor dat alle medewerkers te allen tijde geschikte beschermende uitrusting dragen door deze items op te nemen in uw werkplekregels en discipline-programma's.

Noodprocedures

Controleer de nooduitgangen en andere noodevacuatieroutes op gepaste borden. Nooduitgangen moeten duidelijk geëtiketteerd zijn en uitgangstekens moeten te allen tijde verlicht zijn. Controleer of de evacuatieprocedures zijn geplaatst in gebieden met veel verkeer en of noodapparatuur zoals brandblussers, eerste hulpkits en automatische defibrillatoren zijn gevuld, zichtbaar en in goede staat verkeren.

Schone werkgebieden

Zorg ervoor dat alle werkgebieden schoon zijn en vrij van obstakels. Afval en puin mogen niet rondslingeren; gemorste hoeveelheden moeten zo snel mogelijk worden afgesneden en gereinigd en er moeten "natte vloer" -borden worden geplaatst rond recente lekkages. Schoonmaakbenodigdheden en waarschuwingsborden moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanuit alle werkgebieden en alle werknemers moeten zich bewust zijn van hun rol in het schoonhouden van werkruimten.

Werknemerstraining

Regelmatig auditen van trainingsprogramma's voor nieuwe medewerkers en huidige medewerkers om ervoor te zorgen dat de veiligheidscomponent relevant en volledig blijft. Neem training op over de identificatie, rapportage en preventie van gevaren, evenals reacties op ongevallen en noodsituaties. Onderzoek de testscores van medewerkers om ervoor te zorgen dat deze informatie effectief wordt doorgegeven.

Baanprocesveiligheid

Analyseer individuele taken om mogelijke oorzaken van letsel te herkennen. Ontwerp taken om langdurige herhaalde bewegingen zo veel mogelijk te beperken. Zorg voor voldoende gevarensignalering in alle werkgebieden. Controleer ventilatie- en luchtfiltersystemen om een ​​gezonde atmosfeer in werkomgevingen te garanderen. Inspecteer alle voertuigen en motoraangedreven machines regelmatig en houd inspectierapporten bij de hand.

 

Laat Een Reactie Achter