Onderwerpen veiligheidspresentatie

Het aanpakken van veiligheid biedt substantiële bedrijfsbrede mogelijkheden en biedt voordelen zoals lagere kosten en risico's, lagere afwezigheids- en omzettingspercentages, een betere reputatie voor verantwoord ondernemen, verhoogd moreel en verhoogde productiviteit. Bevordering van een veilige werkplek houdt in dat alle werknemers worden voorgelicht over het belang van het naleven van alle veiligheidsprocedures en -beleid.

Identificatie van gevaren

Een effectieve manier om banenrisico's te identificeren, is door een analyse van werkgevaren, ook wel een werkveiligheidsanalyse genoemd, in uw trainingsprogramma op te nemen. Een analyse van het banenrisico screent individuele jobtaken als een middel om potentiële gevaren te identificeren voordat een incident plaatsvindt. Deze activiteit concentreert zich op de relatie tussen de werknemer, de taak, de gebruikte hulpmiddelen en de werkomgeving. Met een nieuw paar ogen en handen op de manier waarop elke taak wordt uitgevoerd, kunnen gevaren worden onthuld die voorheen over het hoofd werden gezien. Zodra alle mogelijke gevaren zijn geïdentificeerd, kan een actieplan worden geïmplementeerd om het gevaar tot een bevredigend niveau te elimineren of te verminderen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer veiligheidsrisico's of de kans op gevaren worden ontdekt, bepaalt een werkgever of deze gevaren het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of beschermende kleding, zoals oog-, hand-, gezichts- of hoofdbescherming, noodzakelijk maken. De verplichting rust op de werkgever om geschikte en goed passende uitrusting te kiezen die geschikt is om werknemers tegen die gevaren te beschermen en ervoor te zorgen dat elke werknemer een grondige training krijgt in het gebruik van elk type uitrusting. Medewerkers moeten weten welke functietaken persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen, hoe ze de apparatuur goed moeten dragen en afstellen, de risico's waaraan ze worden beschermd en hoe vaak hun apparatuur moet worden geïnspecteerd.

Veiligheidstekens en signalen

Werkgevers moeten werknemers voorzien van, in stand houden en trainen over de betekenis van veiligheidstekens en -signalen in omstandigheden waarin veiligheidsrisico's bestaan. Werkgevers houden rekening met de resultaten van taakgevarenbeoordelingen om deze gebieden te bepalen. Veiligheidstekenen en -signalen zijn geen vervanging voor het beheersen van risico's voor werknemers, maar ze helpen werknemers te waarschuwen voor een aanzienlijk risico en om medewerkers te instrueren welke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot die risico's. Werkgevers kunnen werknemers opleiden voor het belang van veiligheidstekens en signaalinformatie, zoals categorie (verbod, waarschuwing, verplicht, noodgeval), kleur en symbool.

Zelfinspectie

Zelfinspectie is een algemeen geaccepteerde methode om gevaren routinematig te identificeren. Door zelfinspectie uit te voeren, kunnen werkgevers en werknemers samenwerken aan de hand van veiligheidscontrolelijsten, taakgevarenanalyses, onderzoek en feitenverkenning om te vergelijken met de normen voor arbeidsveiligheid en gezondheidsbeheer en om acties te bepalen die nodig zijn om mogelijke problemen op te lossen. Verantwoordelijkheid nemen voor de processen die werknemers veilig houden, stelt werkgevers in staat om periodiek banen te evalueren en analyseren met individuele werknemers. Deze hands-on benadering van veiligheidstraining kan werknemers ook het belang van het waarschuwen van management voor mogelijk gevaarlijke situaties versterken.

 

Laat Een Reactie Achter