Veiligheidsprocedures en regels in industrieën

Industriële veiligheidsprocedures en regels dateren uit de 19e eeuw toen de Verenigde Staten hun eerste wetgeving uitvaardigden om de arbeidsvoorwaarden in fabrieken te regelen. Ze hebben zich sindsdien ontwikkeld via federale en staatswetgeving, vrijwillige programma's voor organisatorische veiligheid en onderzoeken om de staat van industriële veiligheid te bepalen. In de moderne tijd reguleert het ministerie van arbeid de industriële veiligheid. Er zijn vier verschillende aspecten van industriële veiligheidsprocedures en regels: ontwikkeling, communicatie, handhaving en voordelen.

Ontwikkeling

Werkgevers in alle sectoren moeten gevaren op de werkplek identificeren, gezondheids- en veiligheidsregels en procedures op de werkplek ontwikkelen op basis van hun bevindingen en een goede administratie bijhouden over de gezondheid en veiligheid van de organisatie. De ontwikkeling van regels en procedures voor de veiligheid op het werk helpt werkgevers de blootstelling van medewerkers aan schadelijke omstandigheden te verminderen. Het beperkt ook hun aansprakelijkheid in geval van letsels op de werkplek en dodelijke ongevallen, omdat werkgevers die veiligheidsregels en -procedures hebben opgesteld, niet kunnen worden geacht nalatig te zijn geweest in de bescherming van hun werknemers.

Communicatie

Overeenkomstig de beste praktijken moeten werkgevers in alle sectoren op een duidelijke en formele manier de regels en procedures voor de veiligheid van de werkplek aan werknemers communiceren en hen ook trainen in hoe ze aan de gestelde eisen kunnen voldoen. De ontwikkeling van veiligheidsregels en -procedures is niet effectief als er geen overeenstemmend bewustzijn en begrip voor de medewerker is. In het kader van gezondheid en veiligheid op de werkvloer is het een wettelijke vereiste voor werkgevers om werknemers te informeren over bestaande gevaren op de werkplek, hen te leren hoe ze dergelijke gevaren kunnen voorkomen en hen ook te oriënteren op de manier waarop zij schendingen kunnen melden of eventuele grieven in de verloop van hun werk.

Handhaving

Het Department of Labour, via de Occupational Safety and Health Administration, de mijnengezondheids- en gezondheidsadministratie en de Fair Labor Standards Act werken om de veiligheid van werknemers in alle sectoren te waarborgen. De wettelijke regeling voor industriële veiligheid schept rechten voor werknemers en legt verplichtingen op aan werkgevers. Als gevolg hiervan hebben werkgevers de algemene plicht om hun werkplekken vrij te houden van ernstige erkende gevaren. Ze zijn ook verplicht om te voldoen aan de normen die het Department of Labor stelt en andere relevante voorschriften die betrekking hebben op hun sector. In het geval van overtredingen kunnen medewerkers claims indienen bij de handhavingsinstanties, die in de praktijk de werkgever aan verschillende straffen onderwerpen, waaronder het betalen van schadevergoedingen en boetes, en zelfs opschorting van exploitatievergunningen.

Voordelen

Er zijn tal van voordelen voor het behoud van een veilige en gezonde werkomgeving en het naleven van industriële veiligheidswetten. Het grote voordeel is dat het personeel de grootste organisatorische troeven biedt. Industriële veiligheidswetgeving maakt industrieën een veilige werkplek, wat op zijn beurt bijdraagt ​​aan de aantrekkelijkheid, groei en het succes van bedrijfstakken in de hele natie. De wetten helpen de organisatiekosten te minimaliseren, omdat bij het ontbreken van de juiste veiligheidsmaatregelen hogere tarieven letsel op de werkplek en dodelijke ongevallen, waardoor compensatie nodig is, zoals het geval was vóór de ontwikkeling van industriële veiligheidswetten.

 

Laat Een Reactie Achter