Veiligheid in winkels

Als winkeleigenaar weet u dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat uw winkelruimte veilig is voor zowel klanten om te winkelen als voor werknemers om te werken. Er zijn verschillende manieren waarop een werkplek onveilig kan worden, inclusief onoplettendheid tot in detail of inconsistente controles op de vloer, die kunnen leiden tot letsel of ziekte. Hoewel de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) veiligheidsaanbevelingen voor werkplekken heeft, is uw winkel net zo veilig als u hem bewaart. Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van de veiligheid van uw winkel.

Brandgevaar

Brandgevaren kunnen overvloedig zijn in uw winkel. Factoren zoals blootliggende draad van verlichting of computers, open vuur in een winkelvertoning, onjuiste chemische opslag in een achterkamer of brandbare materialen in de buurt van een warmtebron zijn grote brandgevaren die zowel werknemers als klanten kunnen schaden. Om ervoor te zorgen dat u voorbereid bent op eventuele branden, moet u altijd een brandblusser in uw winkel bewaren en ervoor zorgen dat alle medewerkers zijn getraind in het gebruik ervan. Plan routine-brandblusserinspecties om te controleren of ze naar behoren functioneren.

Ergonomie

Volgens OSHA is ergonomie de wetenschap van het afstemmen van uw werkplekvereisten op de capaciteiten van uw medewerkers. Het niet overeenkomen van functievereisten met capaciteiten kan leiden tot letsel of ziekte van werknemers. Als u bijvoorbeeld een klein persoon inhuurt om urenlang zware dozen op te tillen, kunt u als gevolg van een slechte ergonomie uw werknemer letsel oplopen. OSHA's voorbeelden van enkele algemene ergonomische risico's zijn onder meer die klussen die vaak of zwaar moeten worden opgetild, langdurige ongemakkelijke houdingen of situaties waarin de kamertemperatuur gedurende lange tijd erg koud is.

Luchtkwaliteit

Detailhandels bevinden zich vaak in andere gebouwen, zoals winkelcentra, zonder ramen te openen voor het geval de winkel moet worden gelucht. Zonder goede ventilatie kan de lucht in een winkel beginnen schimmel, schimmels, bacteriën of specifieke dampen te verzamelen uit gebruikte producten. Om de luchtkwaliteit veilig te houden in uw winkel, adviseert de Retail, Wholesale en Department Store Union om een ​​mechanisch systeem te installeren dat in verse buitenlucht circuleert en het door uw hele winkel circuleert, zowel op het hoofdoppervlak als in elke achterkamer. Als er al een mechanisch luchtsysteem aanwezig is, controleer dan of het goed werkt en huur een professional in om het te repareren in het geval het niet meer werkt.

Visuele inspectie van gebouwen

Inspecteer de gebouwen van uw winkel consequent om ervoor te zorgen dat er geen gevaren zichtbaar zijn. Deze gevaren kunnen ongelijke vloeren, lekkages die een klant of werknemer kunnen laten uitglijden en vallen en misplaatste dozen of andere items op de vloer veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat iemand struikelt en zich bezeert. Zorg ervoor dat gemorste hoeveelheden direct worden opgedronken en verwijder de rommel op de vloer van uw winkel. Als u niet van plan bent om elke dag in de winkel te zijn, train dan uw managers over waar u naar op zoek moet zijn om het pand van uw winkel veilig te houden.

Natuurrampen

Waar uw winkel zich bevindt, kan bepalen welke veiligheidsmaatregelen u mogelijk moet nemen in geval van een natuurramp. Als u zich bijvoorbeeld in een regio bevindt waar aardbevingen veel voorkomen, kunt u speciale voorzorgsmaatregelen nemen door de voorraad niet hoog boven de hoofden van uw klanten te stapelen waar deze kan vallen met de aardbeweging. Als tornado's zich in uw gebied voordoen, moet u voorbereid zijn met een plan waarmee u klanten onmiddellijk op eventuele horloges of waarschuwingen kunt wijzen. Zorg indien mogelijk voor een veilige sub-kamer onder de grond waar u, werknemers en eventuele klanten op dreigende tornado's kunnen wachten. Houd veiligheidskits met water en niet-bederfelijke levensmiddelen in het geval werknemers en klanten niet in staat zijn om uw winkel te verlaten nadat de natuurramp voorbij is.

Misdrijf

Of u winkeldiefstal of andere vormen van criminaliteit heeft meegemaakt in uw winkel, of dat er vergelijkbare misdaden zijn gebeurd in winkels in de buurt, de veiligheid van uw klanten en werknemers kan gevaar lopen als er een misdrijf op uw bedrijf plaatsvindt. Wees voorbereid om criminaliteit in de kiem te smoren door maatregelen te nemen, zoals het installeren van een beveiligingsalarmsysteem, het opzetten van bewakingscamera's in verschillende delen van uw winkel en het inhuren van een bewaker die uw winkel tijdens kantooruren kan controleren.

Verlichting

Lage verlichting kan de sfeer creëren waarnaar u op zoek bent in uw winkel, maar het kan leiden tot meer ongelukken of criminaliteit. Slechte verlichting kan het voor winkeldieven gemakkelijker maken om goederen te stelen zonder dat ze duidelijk worden gezien. Klanten of werknemers kunnen ook problemen hebben met het zien van voorwerpen op de vloer en kunnen daardoor struikelen en vallen. Zorg altijd voor goede verlichting aan de voorkant van de winkel en in voorraadkamers.

Werknemerstraining

Voor een groot aantal noodsituaties in uw winkel kan een door een e-medewerker opgeleide medewerker nodig zijn. Als een medewerker bijvoorbeeld zelf inventaris van uitpakken snijdt, moet hij mogelijk goed weten hoe de wond moet worden schoongemaakt en verbonden om infectie te voorkomen. Als een klant daarentegen begint te stikken in snoep dat je in het voorregister hebt gezet, kan een van je medewerkers haar leven redden door de Heimlich-manoeuvre uit te voeren en het snoepje uit haar keel te duwen. Huur een EHBO-professional in om uw werknemers te trainen in elementaire eerste hulp en houd altijd eerste hulpbenodigdheden bij de hand in geval van nood.

 

Laat Een Reactie Achter