Koopovereenkomst

Een verkoopcontract is een juridisch document waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de verkoper en de koper in een commerciële uitwisseling worden beschreven. Het bevat de verkoopvoorwaarden en een beschrijving van het product of de dienst die wordt verkocht. De namen van de koper en de verkoper moeten aanwezig zijn op een verkoopcontract. Verschillende industrieën, waaronder de vastgoedsector, zijn sterk gereguleerd en specifieke formulieren moeten worden opgenomen in een verkoopcontract. U kunt een boilerplaatcontractovereenkomst voor uw bedrijf opstellen op basis van industriestandaarden en beste praktijken.

Basics

Hoewel mondelinge contracten worden bevestigd in gerechtelijke geschillen, is het het beste om schriftelijke documentatie van uw verkoopovereenkomsten te gebruiken om verwarring te voorkomen. Zakelijke relaties kunnen gebaseerd zijn op vertrouwen tussen de partijen die betrokken zijn bij handel, maar mensen veranderen en de omstandigheden verschillen van dag tot dag. Een schriftelijke verkoopovereenkomst laat geen ruimte voor twijfel als er vragen rijzen, nieuwe partijen opstappen om een ​​overeenkomst over te nemen of een partij verandert van gedachten. Door het proces van het ontwikkelen en schrijven van een contract, ben je genoodzaakt om na te denken over de transactie en alles wat het met zich meebrengt.

Inbegrepen

Typische onderwerpen die in een verkoopovereenkomst worden behandeld, zijn onder meer een beschrijving van het product of de dienst. Laat ruimte op het contract voor een streepjescode als u producten verkoopt, dus het exacte stuk valt onder de overeenkomst. Geef details op over de omvang van het werk dat u levert als het uwe een servicebedrijf is. U kunt leveringsdata en deadlines en de overeengekomen prijs opnemen in het contract. Uitsluitingen voor onaanvaardbaar werkproducten moeten worden opgenomen, evenals voorwaarden voor annulering of beëindiging van het contract. Neem informatie op over uw garantie, stortingsvereisten en wie belastingen betaalt, evenals een sectie om diverse onderwerpen te behandelen.

Elektronische verkoop

Contracten voor online-verkoopcontracten stellen vragen die pas door de rechtbank worden aangepakt, volgens een rapport uit 2012 van de American Bar Association. Wanneer u bijvoorbeeld online producten verkoopt, kunt u klanten verwijzen naar de overeenkomst op een andere pagina binnen uw website. Klanten kunnen de details van de overeenkomst niet grondig bekijken en onbewust een aankoop doen zonder alle details te kennen waarmee ze akkoord gaan. Bovendien kunnen webgebaseerde verkoopvoorwaarden eenvoudig door een bedrijf worden gewijzigd met slechts één klik op een computer, waardoor consistentie moeilijk te volgen is. Vanaf 2013 is het beste wat je kunt doen om je basissen te dekken door een pagina op te nemen waaraan de koper moet 'instemmen' voordat de aankoop kan worden voltooid.

Out of State Sales

Wanneer u een contract maakt voor de verkoop van goederen of services buiten de staat, moet u de Uniform Commercial Code volgen die is vastgesteld door uw staat en de staat waarin u zaken doet. De UCC is een verzameling regels die eerlijke handelspraktijken over de staatsgrenzen heen garandeert. Het is geen federale wet, maar een wet die is opgezet door het American Law Institute en de nationale conferentie van commissarissen over uniforme staatswetten. Het UCC kan enigszins van staat tot staat verschillen, maar het bevat algemeen aanvaarde taal voor verkoopcontracten die definities bevat voor verkoop, contracten, overeenkomsten, beëindiging en annulering.

 

Laat Een Reactie Achter