Stadia van paradigmaverschuiving in een organisatie

Succesvolle organisaties evolueren gestaag. Na een cyclus die begint met een beleid of aanpak die niet langer relevant en effectief is, komen deze organisaties in de loop van de tijd naar een nieuw paradigma of een nieuw kader voor handelen en begrijpen. De stadia van paradigmaverschuiving in een organisatie parallel aan de veranderingen in theoretisch begrip die de wetenschappelijk theoreticus Thomas Kuhn beschreef in zijn boek uit 1963, "The Structure of Scientific Revolutions." Een organisatie die deze stadia begrijpt, kan verandering omarmen in plaats van bang te zijn, en het voordeel van nieuwe ideeën en benaderingen plukken.

Pre-paradigm-fase

De pre-paradigmefase, bekend als de voorkennisfase in het werk van Kuhn, biedt de achtergrond waaruit verandering begint te ontstaan. Een organisatie kan zijn opgericht zonder een duidelijke missie, of haar missie kan beginnen te evolueren als reactie op veranderende omstandigheden of nieuwe ideeën. Het ontbreken van een duidelijke missie of de kloof tussen het huidige format van de organisatie en zijn vermogen om te gedijen, vormt de basis voor de opkomst van een nieuw, effectiever paradigma.

Normale wetenschap

Tijdens de fase "normale wetenschap" ontwikkelt een organisatie een werkformat of -benadering en begint ze volgens deze ideeën te werken. Tijdens deze fase komt een idee veel voor, maar het is nog niet verkend en getest. Als een organisatie transformeert, implementeert het nieuwe systemen en doelstellingen, maar deze ideeën moeten in de praktijk worden getest om hun potentieel en hun tekortkomingen te onthullen.

Model Drift en Crisis

Wanneer een organisatie een nieuw geïmplementeerd model voor het werken en integreren van informatie onderzoekt, komt het onvermijdelijk systemische problemen tegen. Geen model is perfect, hoewel het een diepgaande vooruitgang kan zijn ten opzichte van een verouderde aanpak. De drift- en crisisstadia van een model omvatten de periode waarin problemen aan het licht komen. Hoewel deze fase uitdagend en zelfs soms pijnlijk is, biedt het essentiële feedback die leidt tot meer succesvolle systemen in het algemeen.

Model Revolution Stage

Wanneer een paradigmaverschuiving plaatsvindt in een organisatie, worden de moeilijkheden die aan het licht zijn gekomen tijdens de drift- en crisisfasen van het model zo kritiek dat ze niet alleen door knutselen kunnen worden opgelost. Het model zelf moet veranderen. Tijdens de modelrevolutiefase omarmen sommige leden van de organisatie verandering vóór anderen die trouw blijven aan het oude model, waardoor interne wrijving ontstaat.

Paradigma verandering

Als een kritieke massa van de leden van een organisatie de ideeën omarmt die tijdens de fase van modelrevolutie zijn geïntroduceerd, treedt er een paradigmaverschuiving op. Ideeën die eerder nieuw en controversieel waren, worden gemeengoed en geaccepteerd. Deze acceptatie vormt de basis voor toekomstige cycli, omdat nieuwe paradigma's uiteindelijk normale wetenschap worden en op hun beurt worden ondervraagd en gereviseerd.

 

Laat Een Reactie Achter