werkplekvoorschriften

Als u van plan bent om te gaan handelen als een aannemer of aannemer en beton als onderdeel van uw werk wilt gebruiken, moet u een vergunning aanvragen bij uw lokale vergunningverlenende instantie. Sommige staten geven een afzonderlijke vergunning af voor het werken met beton, terwijl anderen het gebruik van beton in een algemene bouwvergunning of een vergunning voor aannemers opnemen

Arbeidsverhoudingen verwijzen over het algemeen naar het gebied van personeelsbeheer dat arbeidszaken behandelt in een uniale werkomgeving. Dit betreft problemen tussen vakbondsleiders en het management van het bedrijf, zoals collectieve arbeidsovereenkomsten, klachtenbehandeling en dagelijkse werkbeslissingen

Het doel van een tuchtgesprek of een vergadering van disciplinaire maatregelen is om een ​​medewerker te informeren over misstappen, slechte prestaties of gedrag op het werk dat in strijd is met het bedrijfsbeleid. Er zijn verschillende stappen nodig voor een effectieve vergadering, waarvan het resultaat een positieve verandering in de werkprestaties is. 1.

Titel VII van de Civil Rights Act van 1964 verbiedt discriminatie op grond van arbeid op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, religie en geslacht. De Age Discrimination in Employment Act van 1967 verbiedt discriminatie van werknemers van 40 jaar of ouder. De Amerikanen met een handicap Act van 1990 extra bescherming tegen discriminatie op grond van werkgelegenheid als gevolg van een handicap

Een eerste oriëntatie op uw bedrijf kan op uw behoeften zijn toegesneden, maar moet de basisfundamenten omvatten die voor alle oriëntatieprocessen voor nieuwe huren gelden. Hoewel de volledige oriëntatie voor nieuwe werknemers weken of maanden in beslag kan nemen, moet de eerste dag informatie bevatten die werknemers nodig hebben om door te gaan en die van een uur tot de hele dag kunnen duren. D

Veiligheid is een ernstige zorg voor elk bedrijf. Om ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving werken, moet u een veiligheidsinspectie uitvoeren. Of u nu uw eigen inspectie uitvoert of een externe groep hebt, zoals OSCHCON, die door het Texas Department of Insurance gratis wordt uitgevoerd voor kleine bedrijven die in Texas actief zijn met minder dan 250 mensen ter plaatse, het doel is altijd om uw werknemers te beschermen tegen letsel

De WiFi-AP Solo is een 3-in-1 draadloze LAN-adapter die door ASUS is ontwikkeld voor gebruik op desktopcomputers. Hiermee kunt u een bekabelde LAN-verbinding die binnenkomt op de desktop van uw bedrijf opnieuw uitzenden, zodat het signaal toegankelijk is voor Wi-Fi-compatibele apparaten zoals laptops, smartphones en tablets

Als een van de meest populaire open-source webcontentmanagementsystemen ter wereld, wordt Drupal veel gebruikt als back-endsysteem voor vele websites, waaronder verschillende zakelijke, overheids- en educatieve sites. De module Bestandsveld, waarvan de Dupal-bestandsbrowser deel uitmaakt, is een van de kerncomponenten van het systeem

Een virtueel privénetwerk vormt een afzonderlijke, onafhankelijke verbinding tussen twee eindpunten op een openbaar netwerk. Bedrijven kunnen een VPN-tunnel opzetten om gegevens die worden verzonden tussen twee gateways of een gateway en een client, te coderen en gevoelige informatie te beschermen die via internet wordt overgedragen.

Apple Xcode is een programma dat wordt gebruikt voor het maken van applicaties voor de iPhone, iPod Touch en iPad. Om applicaties voor distributie in de App Store te testen en in te dienen, moet een distributieprovisioningprofiel aan uw Xcode-project worden toegevoegd. Als de naam van uw set applicaties is gewijzigd, hebt u een nieuw account gemaakt of uw bestaande profiel is verlopen, een nieuw distributieprofiel kan aan het project worden toegevoegd

Opdat een werkplek zou kunnen functioneren als een gastvrije, veilige en productieve omgeving, moeten werknemers professioneel en hoffelijk handelen ten opzichte van elkaar, tegenover klanten en tegenover iedereen waarmee zij als vertegenwoordiger van het bedrijf in contact komen. Dit is echter niet altijd het geval, en eigenaren van kleine bedrijven kunnen geconfronteerd worden met de taak om werknemers te confronteren met negatief gedrag op de werkplek

Geweld op de werkplek is helaas iets geworden dat elke werkgever als mogelijk moet beschouwen in een vestigingsplaats. Er zijn manieren om geweld op de werkplek te herkennen en aan te pakken. Uw werknemers verzekeren dat zij een veilige omgeving hebben om te werken, is een van de belangrijkste dingen die u als manager kunt doen

Verschillende Bluetooth-apparaten die op een iPad kunnen worden aangesloten, kunnen het leven gemakkelijker maken wanneer u het apparaat voor zakelijke doeleinden gebruikt: draadloze headsets, hoofdtelefoons en toetsenborden kunnen allemaal uw productiviteit verhogen. Een Bluetooth-apparaat verbinden met de iPad gebeurt op dezelfde manier als waarop u een Bluetooth-apparaat op een iPhone of iPod Touch zou aansluiten - via het menu Instellingen

Een instant messaging-systeem voor het kantoor stelt werknemers in staat om snel met elkaar te communiceren, maar brengt ook potentiële negatieven naar de werkplek. Het aanpakken van de uitdagingen van instant messaging met collega's helpt de negatieve effecten voor een gestroomlijnd, effectief bedrijfscommunicatiesysteem te verminderen of weg te nemen.

Volgens de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission is raciale intimidatie onwelkom, ernstig of diepgaand gedrag jegens een persoon op basis van haar ras of etnische afkomst. Het gedrag interfereert met werk en kan betrekking hebben op racistische moppen of verklaringen, intimidatie, scheldwoorden, spot, beledigingen, beledigende objecten of afbeeldingen

Auteursrecht is niet alleen voor boeken, films of liedjes: het is ook van toepassing op videospellen, softwareprogramma's, architecturale ontwerpen, choreografie en foto's. Als uw bedrijf een auteursrecht registreert, geeft dit u het letterlijke recht om kopieën te maken, verkopen en distribueren.

Het is niet illegaal of immoreel om auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden zolang u de toestemming van de auteur hebt. Een groot deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal wordt op internet geplaatst met toestemming van de auteur, zodat het gratis kan worden bekeken en gedownload

Kleine problemen worden vaak grote problemen als niemand het initiatief neemt om deze te corrigeren. Als uw werknemers niet de moeite nemen om een ​​defecte machine te melden of een gevaar voor vallen en vallen, kunnen zich ernstige verwondingen voordoen - letsels die voorkomen hadden kunnen worden. Ho

Wanneer een werkgever de rechten van werknemers schendt, stelt zij zichzelf bloot aan sancties, variërend van minimale corrigerende maatregelen tot stijve geldboetes en, onder ongebruikelijke omstandigheden, gevangenisstraf en gevangenisstraffen. Arbeidersrechten op gezondheid en veiligheid, eerlijke beloning, vrijheid van represailles en een niet-discriminerende werkplek zijn enkele van de rechten die door de federale wetgeving worden gedekt.

Het monitoren van uw medewerkers geeft u een beter beeld van hoe zij hun tijd op kantoor doorbrengen, maar u loopt ook het risico van negatieve gevolgen. Medewerkers beschouwen surveillance vaak als een inbreuk op de privacy of een indicator dat het management hen niet vertrouwt. Verken het potentiële nadeel van surveillance op kantoor voordat u monitoringtools installeert.

Bedreigingen op de werkplek zijn niet exclusief bedreigingen van geweld. Ze kunnen alles zijn dat schadelijk kan zijn voor de mensen die er werken. Bedreigingen kunnen hun oorsprong vinden in de fysieke werkomgeving en bij mensen, inclusief medewerkers en klanten. Milieudreigingen kunnen giftige chemicaliën en asbest zijn, terwijl bedreigingen van anderen gesproken kunnen zijn over gesproken misbruik en pesten.

Buitengerechtelijke voordelen zijn normaal gesproken uitgesloten van belasting voor werknemers. Aandeelhouders van een S-onderneming die meer dan 2 procent van de aandelen houden, ontvangen echter een speciale behandeling. S-bedrijven geven hun inkomen door aan aandeelhouders in plaats van belastingen te betalen op bedrijfsniveau, dus de belastingregels zijn anders dan de regels voor andere typen organisaties

Bedrijven moeten proactief zijn als het gaat om het aanpakken van oneerlijkheid. Oneerlijkheid op de werkvloer kost niet alleen bedrijven waardevolle tijd en middelen, maar heeft ook een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten. Een bijkomend punt van zorg is dat het moreel van bedrijven enorm wordt getroffen wanneer er ongebreidelde oneerlijkheid op de werkplek is, en dit kan een kettingreactie veroorzaken die leidt tot nog meer oneerlijk gedrag van andere werknemers

Op een bouwplaats kunnen veel ongelukken gebeuren, dus het implementeren en handhaven van veiligheidsregels moet een hoofddoel van alle bouwprojecten zijn. Om dit te bereiken, moeten werkgevers zich houden aan de vastgestelde voorschriften van de federale wet op de arbeidsveiligheid en gezondheid (OSHA)

Elk soort bedrijf heeft op zijn minst een soort bedrijfslicentie nodig van de provincie, stad of staat waarin het zaken doet. Hoewel consultingbedrijven vaak worden gelanceerd als thuisbedrijven, vereist het aanvragen van de juiste licentie inzicht in de specifieke regels en voorschriften van het thuisland van een bedrijf

Wetten op federaal en staatsniveau bestaan ​​om de consument te beschermen tegen oneerlijke of misleidende zakelijke praktijken. De Federal Trade Commission en de nationale bureaus voor consumentenbescherming zijn verantwoordelijk voor het beheer en de naleving van alle consumentenwetgeving door bedrijven. On

Als u een klein bedrijf bent dat zeep en detergenten maakt, kunt u grote problemen krijgen met regelgevende instanties om onvoldoende aandacht te besteden aan de labels op uw producten. Federale voorschriften vereisen zeep en reinigingsmiddelen om sommige of alle ingrediënten op te sommen, vooral als de marketing melding maakt van cosmetische of gezondheidsvoordelen.

Business to business-transacties worden zelden gedaan zonder een formele overeenkomst. Over het algemeen vereist het sluiten van een contract alleen wederzijdse instemming tussen de partijen, wat betekent dat er een overeenkomst is en dat het de bedoeling is gebonden te worden aan de voorwaarden van de deal

Aannemers in de bouwsector moeten ervoor zorgen dat ze voldoende dekking hebben voor alle mogelijke onvoorziene omstandigheden. Bouwaannemers moeten de checklist met hun verzekeringsagenten of advocaten bekijken. De checklist geeft zowel de aannemers als de verzekeraars de kans om met de meest efficiënte methoden te komen om eventuele substantiële nalatigheden in aansprakelijkheidsdekking te elimineren en te garanderen dat de aannemer voldoende bescherming biedt tegen incidenten die de financiële gezondheid van het bedrijf kunnen schaden. W

Schade aan of verlies van dure machines zou een catastrofe kunnen zijn voor een klein aannemersbedrijf, omdat deze machines zo'n grote investering vertegenwoordigen. Aannemer fabrieks- en machineverzekering beschermt uw bedrijf tegen deze verliezen. Begrijp de opties en beperkingen van dit type verzekering om te bepalen of uw bedrijf moet worden gedekt

Terwijl ze elk jaar miljarden dollars uitgeven, heeft de federale regering van de VS zichzelf gepositioneerd als 's werelds grootste aanbesteder van gecontracteerde diensten. De overheid accepteert inkoopaanvragen van alle bedrijfsstructuren, zoals eenmanszaken en bedrijven. Toch moet het bedrijf voldoen aan de richtlijnen voor kleine bedrijven van de overheid

Contractuele aansprakelijkheidsverzekeringen voegen dekking toe die normaal niet is opgenomen in het algemene algemene aansprakelijkheidsbeleid van uw bedrijf. Dit soort dekking is cruciaal als uw bedrijf op contractbasis werkt. Contractuele aansprakelijkheidsdekking is nog belangrijker omdat de gemiddelde contractwaarde stijgt

Contractuele aansprakelijkheidsverzekering betaalt voor lichamelijk letsel of zaakschade die ontstaat als gevolg van aansprakelijkheid die is aangegaan door een contractuele overeenkomst. Deze dekking wordt automatisch opgenomen als onderdeel van een commercieel beleid voor algemene aansprakelijkheid (CGL)

Geweld op de werkplek, ontslagen of slechte prestatiebeoordelingen zijn gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat werknemers op onverwachte manieren op de werkplek reageren. Je kunt emoties op de werkplek beheersen door eerlijke en open communicatie te voeren en door werknemers te leren hoe ze zowel de situatie als hun reacties kunnen verspreiden op situaties die het potentieel hebben om emotioneel geladen te zijn

Geluidshinder is een ernstig probleem voor veel bedrijven. Hoewel de langetermijneffecten van geluidsoverlast nog niet zijn vastgesteld op het moment van publicatie, stelt de Environmental Protection Agency dat geluidshinder is gekoppeld aan hoge bloeddruk, slaapverstoring en gehoorverlies. Hoewel sommige industrieën luidruchtiger zijn dan andere, is het in het algemeen noodzakelijk om op elke werkplek ten minste enige beheersing van geluidsoverlast in te stellen, vooral als de geluidslimieten het geaccepteerde decibelniveau overschrijden.

Vulgariteit en godslastering hebben geen plaats op de werkplek. Niet alleen is profaniteit onprofessioneel, het gebruik ervan kan zich verspreiden via een personeelsbestand en als het probleem niet wordt ingeperkt, kan het gebruikelijk worden. Het beheersen van vulgaire taal op de werkplek is geen gemakkelijke taak voor een kleine ondernemer, maar er moet wel een worden behandeld

Een software-upgrade hoeft niet altijd een eng proces in de bedrijfswereld te zijn. Als uw kantoor onlangs is gemigreerd van AppleWorks naar iWork, moet u mogelijk documenten die in het oude programmapakket zijn gemaakt naar het iWorks-bestandsformaat converteren. Gebruik Pages - het tekstverwerkingsprogramma in de iWork-softwaresuite - om AppleWorks-documenten in enkele eenvoudige stappen om te zetten

Esri ArcGIS is een geospatiale analyse en software voor het maken van kaarten. Met het ArcGIS-programma kan de gebruiker georuimtelijke gegevens analyseren voor verschillende doeleinden, waaronder cartografische visualisaties en projecties. ArcMap is het hoofdtoewijzingsonderdeel van de toepassing. Gegevens worden aan de ArcMap-applicatie verstrekt en het programma genereert kaarten op basis van de gegevens

Adobe Director kan worden gebruikt voor het bewerken, verpakken en produceren van films die uw bedrijf kan gebruiken, of het nu gaat om klantpresentaties, beurzen of instructievideo's die u bij uw product plaatst. Het DXR-bestandsformaat is het gecodeerde formaat van Adobe Director, gebruikt om te voorkomen dat anderen uw voltooide video's kunnen bewerken of wijzigen

Een aangepaste screensaver kan uw bedrijf ten goede komen door uw bedrijfsidentiteit te versterken met afbeeldingen en animaties of door advertenties voor uw producten weer te geven. U kunt een bestaande Flash-animatie omzetten in een aangepaste schermbeveiliging door uw FLA-bestanden op te slaan als SWF-bestanden en ze vervolgens te exporteren met een softwarepakket dat Flash-bestanden omzet in Windows-schermbeveiliging of SCR-bestanden